Administrátor

Za administrátora je určená prvá osoba firmy (zákazníka), ktorej Softip a.s. pridelí prístupové práva k aplikáciu CPZ. Následne môže administrátor vytvárať nové kontá pre Vašu firmu, môže meniť práva ostatným Vašim užívateľom.

späť