Registrácia

Ak chcete používať služby CPZ, musíte byť registrovaným a platiacim užívateľom niektorého z produktov firmy SOFTIP a.s.
K registračnému formuláru sa dostanete z úvodnej stránky pomocou tlačítka REGISTRÁCIA.

Vyplnený formulár s aktuálnymi informáciami odošlite tlačítkom REGISTROVAŤ. Ak bol formulár správne vyplnený,  bude Vám v krátkom čase odoslaný e-mail s Vašim login a heslom, pomocou ktorých budete mať prístup ku všetkým službám CPZ  týkajúcich sa Vami zakúpených produktov. Heslo i konto si starostlivo uchovajte a chráňte ho pred zneužitím nepovolanými osobami.

späť