Nový problém, Nový návrh 

Služba je určená na pomoc pri riešení problémov zákazníka. Ak máte pri práci z produktmi firmy Softip akýkoľvek problém, môžete pomocou tejto služby zadať jeho popis.

Najskôr vyberte produkt,  pri ktorom sa problém vyskytol a napíšte verziu tohoto produktu. Stanovte jeho naliehavosť (prioritu). Do kolónky "Problém" uveďte stručný názov a do kolónky "Popis problému" jeho popis.

Správu odošlite stlačením tlačítka "Odoslať"

Vaša správa s popisom a kategorizáciou problému bude doručená technikovi príslušného produktu, ktorý sa bude riešením Vášho problému zaoberať a o spôsobe riešenia Vás oboznámi.

Ak zadávate návrh, postup zadávania je rovnaký, len namiesto problému napíšte svoj návrh k produktu.

späť