Konfigurácia užívateľa

Služba je určená na vykonávanie zmien v údajoch u zákazníka. Tieto údaje sú základnou databázou informácií o zákazníkoch a ďalších užívateľoch CPZ, ktorých vytvoril sám zákazník. Zákazník môže podľa svojho vlastného uváženia meniť údaje o svojej firme a meniť aj prístupové práva svojim zamestnancom. Účelom je umožniť zákazníkovi, aby sprístupnil aplikáciu CPZ aj viacerým svojim zamestnancom, ktorí môžu pracovať s rôznymi programami Softip a.s.

V pravo hore sa nachádza menu,  ktorým  je možné prepnúť sa do:

·         Nastavenie firmy

·         Osobné údaje

·         Služby a produkty

·         Nový užívateľ

Nastavenie firmy

Táto služba umožňuje meniť údaje o firme. Zákazník môže meniť všetky viditeľné údaje vo formulári okrem názvu firmy.

Nastavením kolónky Zaradiť do kontaktov  sa tieto údaje sprístupnia aj ostatným užívateľom aplikácie CPZ. Sprístupní sa e-mail, úplná adresa, telefónne a faxové číslo a popis. Samozrejme len ak sú tieto údaje vyplnené.

Odporúčame uvádzať aj TYP firmy, aby ju bolo možné kategorizovať (napr. Výpočtová technika).

Vyplnené údaje vo formulári sa uložia stlačením tlačítka Uložiť.

Údaje o užívateľovi

 
Táto služba umožňuje zadávanie a zmenu kontaktných informácií o užívateľovi. Zadáva sa meno, priezvisko, e-mail, telefónne a faxové číslo, funkcia a  prístupové heslo.

Odporúčame skontrolovať správnosť e-mailovej adresy. Chybne napísaná adresa by znemožňovala kontakt so zákazníkom. Heslo sa zadáva dva krát, kvôli kontrole.

Administrovať t.j. zadávať a meniť údaje všetkým užívateľom, ktorí sa zobrazujú vo výpise. Ostatní užívatelia môžu meniť len údaje o svojej osobe.

Vyplnené údaje vo formulári sa uložia stlačením tlačítka Uložiť.

 

Služby a produkty

Táto služba umožňuje meniť užívateľské nastavenia a prístupové práva k jednotlivým produktom.

 V strede formulára je zoznam sprístupnených produktov. Prístupové práva k jednotlivým produktom môže meniť len administrátor.

V pravej časti formulára je výber nastavení. Ak chcete, aby vám boli posielané e-maily vždy pri každej zmene, alebo pridaní dokumentu k vašim produktom, zaškrtnite Poslať mail pri updatoch.

Ak chcete, aby vám boli posielané reklamné e-maily zaškrtnite si Posielať reklamné e-maily.

Nastavenie rozlíšenia, v menu si vyberiete aké rozlíšenie je nastavené na Vašom PC. Ak neviete aké je nastavené,  potom vyberte 800x600.

Položky na stranu - môžete si vybrať koľko položiek na stranu sa vám bude vypisovať pri výpisoch položiek.

Administrátor môže meniť údaje aj ostatným užívateľom, ktorí sa zobrazia vo výpise dole. Tento výpis obsahuje všetkých užívateľov vytvorených k vašej firme. Administrátor im zakazovať, alebo povoľovať produkty, ktoré má Vaša firma sprístupnené. Nastavenia vo formulári sa uložia stlačením tlačítka Uložiť. 

Nový užívateľ

Táto služba umožňuje vytvoriť nového užívateľa a zadať mu všetky potrebné údaje a sprístupniť vybrané produkty.Nastavenia vo formulári sa uložia stlačením tlačítka Registrovať

späť